SZACH I MAT !
- pokaż zapis posunięć -
- wróć do gry -
Posunięcia:

nChess v0.3

(c) 2012 Paweł Pyrczak

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see (http://www.gnu.org/licenses/).

Oprogramowanie wykorzystuje silnik szachowy p4wn opracowany przez Douglasa Bandalla (http://p4wn.sourceforge.net/). Wszystkie wprowadzone modyfikacje są udostępnione na podstawie licencji GPLv3.

Chess engine ported to Symbian Web Runtime by Paweł Pyrczak.
All images was created using GIMP software.

Podziękowania dla:
Douglas Bandall
Adam Pyrczak
Paulina Pyrczak
Joanna Sasal


niespodzianka: Kliknięcie na nazwiska powyżej zmienia wygląd pionów :)


nChess v0.3

(c) 2012 Paweł Pyrczak


Dziękuję za używanie tego oprogramowania.

Więcej informacji o tym oprogramowaniu, lub o ewentualnych uaktualnieniach znajdziesz na
http://nchess.pyrczak.pl/
albo w Nokia Store
(http://store.ovi.com)
    nChess v0.3


Ta Aplikacja działa prawidłowo tylko w orientacji pionowej
Obróć odpowiednio urządzenie.