Aby się rozglądnąć, klknij na zdjęcie i trzymając wciśniety przycisk myszy przeciągnij w prawo, lewo, itd.
Jeżeli fragment obrazu się nie wczytał (jest biała teksturka) odczekaj chwilę bo zdjęcie trochę waży.